Πως υπολογίζεται η αυτόνομη θέρμανση;

Στο συγκεκριμένο άρθρο θέλουμε να σας δείξουμε τον τρόπο για τον υπολογισμό της αυτόνομης θέρμανσης ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε ανά πάσα στιγμή την εγκυρότητα του υπολογισμού των κοινοχρήστων σας. Υπάρχει ο τύπος για τον υπολογισμό της αυτόνομης θέρμανσης καθώς και ένα αναλυτικό παράδειγμα για να κατανοήσετε τον πλήρως.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ: (Fi x εi…